Avantajlar - B&T - Biyolojik Tarım
B&T Organik Sıvı Gübre Gelecek İçin
Sepet 0 items - 0₺ 0
B&T Organik Sıvı Gübre
Shopping Cart 0 items - 0₺ 0

B&T Organik Sıvı
Gübrenin Avantajları

``B&T - Biyolojik Tarım``

Bu ürün B&T BİTKİSEL MENŞELİ ORGANİK SIVI GÜBRE LİSANSI ile üretilmiş % 100 bitkisel kaynaklı enzim ve aminoasit içerikli gübredir.

-B&T GÜBRE’nin içeriğinde kullanılan materyalin tamamı bitkisel kaynaklıdır.
-Tüm üretim aşamalarında fiziksel metodlar kullanılmış olup herhangi bir kimyasal metod kullanılmamıştır.

-Bitki içeriğinde bulunan izelementler de dahil bitkinin ve toprağın ihtiyacı olan tüm elemanlar B&T ENZİMAL GÜBRE’nin içinde mevcuttur.

-AYRICA; 1 mm B&T ENZİMAL GÜBRE İÇERİSİNDE ORTALAMA 40 BAU/m1 enzim içermektedir. B&T enzimal gübrenin girdiği arazilerde ZARARLI mikroorganizmalar çoğalamazlar.

-Üreticilerimizin genel olarak yaşadıkları sorunları ve istekleri göz önüne alarak bu ürün hazırlanmıştır.

B&T Organik Sıvı
Gübrenin Avantajları

``B&T - Biyolojik Tarım``

Tuzlanma
Gübrenin içeriğindeki enzimler ve bu enzimlerin gelişimini tetiklediği yararlı mikroorganizmalar sayesinde, toprakta biriken tuzların, geçmiş yıllardan kalan kimyasal zehirlerin kısa bir süre içerisinde yapıları bozularak, organik materyallere dönüştürülür. Bunlar da bitkinin köklerinin özümseyebileceği hale getirilir.

Erkencilik
Tüm ürün gruplarında en az 10 en çok da 20 gün erkencilik görülebilir.

Köklenme
Daha da gelişmiş bir kök yapısı sayesinde bitkinin besin toplama alanı genişler. Ayrıca; osmoz basıncını da artırdığı için ağacın yaşlılığı ya da damarlarında oluşan sorunlarda, ilerleyen yıllarda geçmektedir.

İzelement
İhtiyacınız en aza inecektir. B&T pH düzenleme özelliği ile topraktan alınamayan mikro ve makro(n/p/k) elementlerin de alınmasını sağlar. Gübremizin içeriğinde; Fe, ca, mg, mn, cu, mo, b,s mevcuttur.

B&T
1 yıl önce kullanılmaya başlandığı zaman; ortalama çiçek sayısında %30 artış, çiçek tutum oranında ise bu oran en alt seviyede % 90 olacaktır. Buna paralel olarak da gelişim hızı artacaktır. Hasattan önce de 30-45 gün aralığında 1000 m alan için; (Yapraktan) en çok 1 litre ve an az ½ litre daha kullanıldığı takdirde meyve iriliğinin en az % 30 artırabilirsiniz.

Akarlar
Bu tip asalak canlılar görüldüğünde ya da görülmeden önce yaprak altlarında sisleme metodu ile uygulandığında; akarların üreyemediği gözlenmektedir. Bu ürün akarları öldürmez. Beslenemedikleri için ortamı terk edeceklerdir. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere, yaprak üzerindeki kutikulanın kalınlaşması sebebi ile, akarların iğneleri bu mumsu tabakayı ve güçlenen yaprağı delemezler. Dolayısı ile akarlar beslenemediği için açlıktan bölgeyi terk ederler

B&T Organik Sıvı
Gübrenin Avantajları

``B&T - Biyolojik Tarım``

Hasat
Hasattan 30-45 gün önce uygulandığı zaman meyve üzerindeki zehir kalıntıları (fungusit ya da insektisitler) 7-14 gün içerisinde tamamen bozulurlar. Tahlilde dahi izin verilen değerlerin üzerinde kalıntı bulunamaz. Böylece ürünümüzün gümrük kapılarından dönme riski azalır ya da hiç dönmeyebilir.

Konvansiyonel Tarım
Konvansiyonel tarım yapılıyor dahi olsa; B&T toprakta bulunan tüm oluşumları (geçmiş yıllardan kalan zehir, kimyasal atık, çözülemeyen organik materyaller, vb...) çözerek ya da gelişen mikroorganizmalar sayesinde yapıları değiştirilerek bitkinin özümseyebileceği hale çevrilir. Bunun sonucunda da kimyasal kullanılmış olsa bile; diğer üreticilere göre ürünün organikliği ciddi oranda artacaktır. Ancak; ürün hiçbir zaman organik tarımdan elde edilen ile eşit olmayacaktır, iyi tarım uygulamalarında B&T çok ciddi başarılar kazanmıştır.

Oran Artışı

Hasat edilen ürünlerde, Şeker-protein-yağ-kuru madde oranı yükselmiştir.

Raf Ömrü

Hasat edilen yaş meyve ya da sebzenin raf ömrü ortalama olarak 5-10 gün daha uzamıştır.

Hastalık
Ciddi Hastalık, pH ve tuzlanma oranı yüksek olan bölgelerde; dekara uygulanan doz oranının +1 litre artırılmasını kuvvetle öneririz. Çünkü; gübremiz gücünün bir kısmını hastalık yapan oluşumlara ya da pH düzenlemeye, tuzlanmayı çözmeye harcayacağı için, asıl görülecek etkinin daha geç görülmesine neden olabiliriz. Bunu önlemek için ekstra olarak 1 litre doz uygulanmasını öneririz. Ancak; gübremiz hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. Bu etkilerin oluşmasını; güçlenen bitki bünyesi ve toprak yapısı doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir !!!

Organik DeğerToprak tahlili yapılan yerlerde organiklik oranı eğer 2’nin altında ise önerilen dozun bir yıla mahsus olmak üzere; % 50 daha artırılması ya da ekstra +1 litre uygulanması uygundur.

B&T Organik Sıvı
Gübrenin Avantajları

``B&T - Biyolojik Tarım``

pH
pHkalıcı olarak dengelenir. pH aşırı yüksek ya da düşük topraklarda besin elementlerinin emilimi yeterince gerçekleşmez. Bu topraklarda Kesinlikle pH dengesi kurulmalıdır. B&T pH dengesi kalıcı olarak kurar ve köklerin çok rahat bir şekilde ihtiyaç duyduğu besinlerin topraktan emilimini sağlar. Toprağın su geçirgenliği artar. Topraktaki kilitlenme -keseklenme problemi ortadan kalkar. Kurak yıllarda topraktan çatlamalar nadiren görülür. Toprağı çözme etkisi en az 4 ay sonra gözlemlenebilir, 6.ayda gözle görülür hale gelir.

Genel Uyarı
B&T enzimal gübrenin ambalaj içindeki formunda mikroorganizmalar ve enzimler hareketsizlerdir. Enzim ve mikroorganizmaların hareketlenebilmesi için 1 litre B&T en az 200 litre su ile karıştırılmalıdır. Tamamen kuru formda olan toprağa asla uygulama yapmayınız. Önce toprağın tavlı hale gelmesini ya da gübre uygulamasından önce toprağa su verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. B&T uygulamalarının her zaman sulama sonuna doğru yapılmasına özen gösterilmelidir. B&T tüm kimyasal bitki besleme ürünleri ile karıştırılarak birlikte verilebilir.

UYARI!

B&T kullanımı; fungusit/insektisit/herbisitler ve tüm kimyasal besleme ürünleri (n/p/k + izelement) ile karıştırılarak da uygulanabilir. Ancak; klorlu şehir şebeke suyu ile direk olarak karıştırılmamalıdır. En az 24 saat şebeke suyu dinlendirilir ise B&T ile kullanılabilir.

Toprakta dezenfektan kullanılması zorunlu hale gelmiş ise, önce dezenfektan uygulaması yapılır. En az 48 saat geçtikten sonra B&T uygulanabilir. B&T uygulamasından hemen sonra dezenfektan uygulanır ise B&T etkisi ciddi şekilde azalacaktır.

Gübremizi hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. Bu etkilerin oluşmasını; güçlenen bitki bünyesi doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir!

Minimum 4 karakter